Societatea de Stiinte Matematice din Romania - Filiala Vaslui

sâmbătă, 5 mai 2018

Şcoala Gimnazială “George Tutoveanu”                       Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Str. Carpaţi, nr.5, 731209, Bârlad                               str. Donici nr.2, Vaslui          
Tel/fax: 0335425980                                                   tel:0235311928; fax:0235311715
E-mail: scoala11ro@yahoo.com                                 e-mail :  isjvaslui@isj.vs.edu.ro
                         

                        INVITAŢIE

Sunteţi invitaţi la Concursul Interjudeţean de Matematică “Stroe S. Belloescu”, ediţia a XII-a, care va avea loc sâmbătă 19 mai 2018  între orele 10-12, la Şcoala Gimnazială “George Tutoveanu” Bârlad.

Acest concurs interjudeţean este organizat de Şcoala Gimnazială “George Tutoveanu” Bârlad în colaborare cu ISJ Vaslui, CCD Vaslui şi filiala SSMR Vaslui şi se adresează elevilor claselor IV-VIII.
Regulament:
-          Concursul constă în trei probleme şi durează 2 ore.
-          Elevii clasei a IV-a pot opta pentru rezolvarea unei probleme suplimentare propusă de un sponsor care oferă un premiu special pentru cea mai bună rezolvare. În acest caz elevii primesc 30 de minute în plus.
-          Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a pot opta pentru rezolvarea unei probleme suplimentare propusă de un sponsor care oferă un premiu special pentru cea mai bună rezolvare. În acest caz elevii primesc 30 de minute în plus.
-          Pentru înscriere puteţi trimite tabelul prin fax la nr. 0335425980 , sau pe adresa de e-mail : scoala11ro@yahoo.com Vă rugăm precizaţi numele şcolii, numele şi clasa elevilor înscrişi, numele profesorului îndrumător .
-           Persoana de contact/organizator : prof. Spânu Liliana, tel:0749897973 sau e-mail: grigspanu@yahoo.com
-           Data limită de înscriere:16 mai 2018, ora 16.
-           La acest concurs nu se percepe  taxa de înscriere.
-          Şcolile participante sunt rugate să asigure câte un supraveghetor la 10 de elevi şi un corector la 10 elevi. Supraveghetorii trebuie să fie prezenţi la Şcoala noastră la ora 9, iar corectorii la ora 12:30.
-          Programa de concurs:
Clasa a IV-a: Până la capitolul „Noţiuni de geometrie” (inclusiv).
Clasa a V-a: Până la capitolul „Elemente de geometrie” (inclusiv).
Clasa a VI-a: Algebră: Până la capitolul „Operaţii cu numere întregi”(inclusiv).
         Geometrie: Până la capitolul „Proprietăţile triunghiului dreptunghic” (inclusiv).
      Clasa a VII-a: Algebră: Până la capitolul „Elemente de organizare a datelor” (inclusiv)
                             Geometrie: Până la capitolul „Cerc” (inclusiv).
     Clasa a VIII-a: Algebră: Până la capitolul „Inecuaţii şi  sisteme de inecuaţii” (inclusiv).
                             Geometrie: Până la capitolul „Corpuri rotunde” (inclusiv).
            Precizăm că una dintre probleme va fi din Gazeta Matematică .
                             
Director,                                                          Coordonator,
  Prof. Dascălu Paula                                             prof. Spânu LilianaProgram concurs:


9-9:30 : Primirea invitaţilor şi instruirea supraveghetorilor.


9:30 – 9:45 : Intrarea elevilor în săli.


10-12 : Desfăşurarea concursului.


12:30 – 16 : Evaluarea lucrărilor.


16 – 16:30 Depunerea contestaţiilor.


16:30 – 17 : Rezolvarea contestaţiilor.


18 : Festivitatea de premiere.