Societatea de Stiinte Matematice din Romania - Filiala Vaslui

marți, 7 februarie 2017ANUNŢ

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ –ETAPA LOCALĂ, DUMINICĂ 19 FEBRUARIE 2017
CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ,,ADOLF HAIMOVICI” – ETAPA LOCALĂ, DUMINICĂ 19 FEBRUARIE 2017


Etapa locală a Olimpiadei de Matematică, se va desfăşura duminică, 19 februarie 2017, ora 9.00 în următoarele locaţii:
 
Zona
Locul desfăşurării
Gimnaziu
Liceu
Vaslui
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”
Liceul ,,Ştefan Procopiu”
Bârlad
Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu”
Colegiul Naţional ,,Gh. Roşca Codreanu”
Huşi
Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu”
Colegiul Naţional ,,Cuza Vodă”
Negreşti
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga”

Etapa locală a Concursului Naţional de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”, se va desfăşura duminică, 19 februarie 2017, ora 9.00 în următoarele locaţii:

Zona
Locul desfăşurării
Liceu
Vaslui
Liceul ,,Ştefan Procopiu”
Bârlad
Colegiul Naţional ,,Gh. Roşca Codreanu”
Huşi
Colegiul Naţional ,,Cuza Vodă”
Negreşti
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga”


Precizări:
Profesorii de matematică din fiecare liceu, vor propune pentru etapa locală a Concursului Naţional de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”, câte un set de subiecte pentru fiecare nivel de studiu şi pentru fiecare specializare, după cum urmează:
         Filiera tehnologică: profil tehnic
         Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale şi protecţia mediului
         Filiera teoretică: profil real, specializarea Ştiinţele naturii
         Filiera teoretică: profil umanist.
Fiecare subiect va fi întocmit într-un document separat în care se va preciza clasa, specializarea şi profesorul propunător.
Subiectele, soluţiile acestora, însoţite şi de baremul de notare, vor fi trimise pe adresa de e-mail rem_balan@yahoo.com, până la data de 13 februarie 2017. Propunătorii vor preciza că nu au elevi în concurs la anii de studiu pentru care au propus subiecte.              
Vă rog să aveţi în vedere ca în tehnoredactare să folosiţi Times New Roman, de mărime 12, iar pentru partea de matematică( simboluri, relaţii , etc.) să utilizaţi Math Type.


    Notă:

1. Programa pentru Concursul Naţional de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”, va fi postată pe site-ul ISJ Vaslui, în cel mai surt timp( 7 sau 8 februarie);

2. Data anunţată iniţial pentru desfăşurarea etapei locale a olimpiadei, a fost modificată, prin decizia Consiliului Consultativ, ţinând cont că M.E.N a schimbat data desfăşurării etapei judeţene a Olimpiadei de Fizică, pe 25.02.2017.Inspector şcolar,

prof. Doru Balan


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu